تاریخچه
1391/12/22 سه‌شنبه
شرح وظایف‌

۱. راهبري و نظارت براجراي قوانین‌ حفاظت‌ و بهسازي محیط‌ زیست‌ و قانون شکار و صید و سایر قوانین‌ مربوط.

 ۲. راهبري امور حفاظت‌ و مدیریت‌ حیات وحش‌، موزه تاریخ‌ طبیعی‌ و ذخائیر ژنتیکی‌ در سطح‌ استان.

 ۳. راهبري امورحفاظت‌ و مدیریت‌ زیستگاهها و امور مناطق‌ استان.

۴. راهبري امور حفاظت‌ از زیست‌ بوم دریایی‌ و پایش‌ آلودگی‌ هاي دریایی‌( استان هاي ساحلی‌).

 ۵. راهبري امور حفاظت‌ و احیاء تالاب ها در سطح‌ استان.

۶. هماهنگی‌ راهبردي با ستاد در امور محوله‌ و ارایه‌ تحلیل‌ هاي و گزارشات تخصصی‌ در خصوص وضعیت‌ امور محیط‌ زیست‌ طبیعی‌ و تنوع زیستی‌ استان.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»