تاریخچه
1391/12/22 سه‌شنبه
١. نظارت بر اجرای سیاست‌ ها و خط‌ مشی‌ هاي اداری و مالی‌ و استخدامی‌ و امور مدیریت‌ منابع‌ انسانی‌ و اداری، رفاهی‌ و استخدامی‌ واحدهاي استانی‌ دستگاه هاي اجرایی‌ در قالب‌ سیاستهای کلی‌ ابلاغی‌ .

۲. نظارت بر اجراي تمامی‌ امور اداری و تشکیلاتی‌، ارائه‌ تسهیلات رفاهی‌ و استخدامی‌ کارمندان استانداری و واحدهای تابعه‌ بر اساس قوانین‌ و مقررات.

۳. نظارت بر اجرای امور مالی‌ اعم‌ از نگهداری دفاتر، اعتبارات، هزینه‌ ها و تهیه‌ و تنظیم‌ و صدور اسناد مالی‌ و وصول اعتبارات تخصصی‌ استانداری بر اساس قوانین‌ و مقررات.

۴. نظارت بر حسن‌ اجرای قوانین‌ و مقررات و دستورالعمل‌ های مربوط به‌ برقراری حقوق و مزایا و فوق العاده های مربوطه‌ تمامی‌ واحدهای استانی‌.

۵. نظارت بر تهیه‌ و تنظیم‌ بودجه‌ پیشنهادی (اعتبارات هزینه‌ ای و تملک‌ دارایی‌ های سرمایه‌ ای) اداره کل‌ استان بر اساس برنامه‌ های تنظیم‌ شده با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات و ضوابط‌ و دستورالعمل‌ های بودجه‌.
٦. مدیریت‌ و نظارت قوانین‌ و مقررات حفاظت‌ محیط‌ زیست‌، بخشنامه‌ ها، دستورالعمل‌ ها و ضوابط‌ ذیربط‌، امور حقوقی‌.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»