اخبار برگزیده
1402/6/22 چهارشنبه کسب رتبه برتر استانی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین توسط اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام براساس ارزیابی عملکرد ادارات در نحوه ارائه خدمات و مدت زمان پاسخگویی در سامانه مدیریت پنجره واحد زمین استان، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام به جهت رسیدگی منظم و پاسخگویی به موقع استعلامات، حائز رتبه برتر در استان شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام، علیرضا محمدی مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام با اعلام این خبر اظهار داشت: در دومین جلسه کارگروه سامانه مدیریت پنجره واحد زمین استان در سالجاری که به ریاست معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری ایلام برگزار گردید ضمن بررسی عملکرد دستگاه های مختلف در زمینه پاسخگویی به استعلامات زمین در سامانه مذکور، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام با پاسخگویی به صد در صد استعلامات، بعنوان دستگاه برتر تعیین گردید.
وی اضافه کرد: سامانه مدیریت پنجره واحد زمین در راستای پیشگیری از جرایم مرتبط با زمین از قبیل: تصرفات غیر قانونی اراضی ملی، تغییر کاربری و ایجاد بستر الکترونیک جهت پاسخگویی دستگاه های مرتبط ایجاد شده است.
محمدی تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اتصال سامانه جامع محیط زیست به سامانه مدیریت پنجره واحد زمین و ایجاد سطح دسترسی برای ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و ادارات شهرستانی، زمینه پاسخگویی به استعلامات زمین در این سامانه را فرهم نموده است.