تاریخچه
1400/1/31 سه‌شنبه صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت اداری
طبق ماده 91 – اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمام سطوح، از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود، تخلف محسوب می شود.  
در صورت مشاهده می توانید موارد را به بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری این اداره کل (آقای فرزاد صیدی)  اطلاع رسانی نمایید. 
راه های ارتباطی با بازرس:
 - سامانه تلفنی : 1540 
- خط مستقیم : 33332286 – 084  داخلی 110
- بخش خدمات الکترونیک پورتال اداره کل به آدرس:    http://ilam.doe.ir
بيشتر
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»