كوچك يا بزرگ كردن بخش :.ایلام در یک نگاه
استان ایلام فروزان از تمدن دیر پای سرزمین عیلام باستانی است که حدود 3000 سال قبل از میلاد پدیدآمده و تا سال 640 قبل از میلاد به حیات اجتماعی خود ادامه و در عصر طلایی خود از شکوه و اقتدار برخوردار بوده است . در کتیبه های بابلی ، عیلام را ( آلام ) یا ( آلامتو ) خوانده اند که به قولی به معنای کوهستان یا کشور طلوع خورشید است .
عیلامیها سرزمین خود را ( حتمتی ) یا ( هتامتی ) به معنی سرزمین خدا می خوانند ولی سومریان و آکدیها این سرزمین را عیلام یعنی سرزمین بلند و مرتفع می گفتند . دو دیدگاه در رابطه تاریخ ایلام قابل توجه و مطرح است : نخست اینکه استان ایلام به میان دو رود ( بین النهرین ) که مرکز تمدن های کهنی چون : بابل ، آکد ، سومر و آشور است ، همسایه بوده و آثار بدست آمده نیز بیانگر این نکته است . دیگر اینکه ایلام جزیی از تمدن عیلام قدیم می باشد که این کشور شامل خوزستان ، لرستان ، پشتکوه ( ایلام امروزی ) و کوههای بختیاری بوده و تاریخی حدود دو هزار ساله دارد . در هر حال ایلام با تاریخ و فرهنگ کهن و باستانی و مقاومت و پایداری در هشت سال دفاع مقدس نقش انکار ناپذیری در پایداری و تثبیت تمدن ایرانی و اسلامی داشته است .
جایگاه استان ایلام از دیدگاه زیست محیطی در کشور
استان ایلام به دلیل داشتن تنوع شکل زمین ، اقلیم و موقعیت جغرافیایی از تنوع بالای پوشش گیاهی و جانوری و از ویژه گیهای دو منطقه رویشگاهی ایران – تورانی و خلیج – عمانی بهر مند است . حدود 1000 گونه گیاهی که نزدیک به 30% آنها دارای ارزش دارویی و خوراکی می باشد در استان ایلام شناسایی شده و حدود 600 هزار هکتار اراضی جنگلی معادل یک سوم سطح جنگلهای غرب کشور ( زاگرس ) با گونه غالب بلوط ایرانی و گونه های شاخص نظیر بادام کوهی ، زالزالک ، ارژن ، ارغوان وحشی ، داغداغان در استان وجود دارد ، این اراضی جنگلی همراه با اکوسیستم های آبی و خشکی متنوع دیگر، مانند 15 رودخانه دائمی ، آببندهای طبیعی و انسان ساخت و دشت های وسیع، زیستگاههای متعددو مناسبی برای زیست انواع گونه های جانوری بوجود آورده است. تا کنون 32 گونه پستانداران  و 183 گونه پرنده در استان شناسایی و گزارش شده است . سه منطقه حفاظت شده و سه اثر طبیعی ملی جمعاً با مساحت 5/81 هزار هکتار معادل 3/4 درصد مساحت استان و دو منطقه ویژه زیست محیطی شکار ممنوع با وسعت 126 هزار هکتار معادل 6/6 در صد مساحت استان به منظور حفظ ذخایر گونه های گیاهی و جانوری تحت مدیریت حفاظت محیط زیست می باشد. به طور کلی استان ایلام با داشتن 600 هزار هکتار اراضی جنگلی معادل یک سوم جنگلهای غرب کشور ، 15 رودخانه دائمی ، 20 سراب ، سه اثر طبیعی ملی ثبت شده ، پدیده هاو چشمه های آب گرم متعدد ، 1000 گونه گیاهی ، سه منطقه حفاظت شده ، پنج ذخیره گاه جنگلی و حدود 80 زیستگاه حیات وحش از نظر تنوع زیستی و محیط زیست طبیعی از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار می باشد.استان ایلام به دلیل داشتن طبیعتی زیبا به" عروس زاگرس" معروف و شهرت دارد . همچنین وجود حدود 11 درصد از ذخایرگاز و 4 درصد ذخایر نفت کشور درقلمرو استان ایلام و به تبع آن طرحهاو پروژه های متعدد اکتشاف و استخراج و پالایش نفت و گاز در استان و داشتن حدود 425 کیلومتر مرز با کشور عراق و توسعه مبادلات تجاری و خدماتی استان با کشور عراق از نظر مدیریت محیط زیست انسانی نیز از حساسیت ویژه برخوردار خواهد بود .

 

::تمامی حقوق وب سایت متعلق به اداره کل حفاظت حفاظت محیط زیست استان ایلام می باشد ::

آدرس : ایلام ، بلوار مدرس ، اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام    کد پستی :   6931993119

تلفن :  
3338286  - 3331804  -  3332286      نمابر : 3337831