.
1401/1/3 چهارشنبه شعار سال 1402
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»

پیوندها

سال 1400 سال تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها