محیط زیست در آیینه رسانه ها

ثبت نخستین تصویر پلنگ در «ملکشاهی»

ثبت نخستین تصویر پلنگ در «ملکشاهی»

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان ایلام گفت: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست ملکشاهی دوربین تله‌ای در این منطقه نصب کرده و پس از چندین روز نخستین تصویر از پلنگ ایرانی توسط محیط بان مهدی مامی به ثبت رسیده است.

علیرضا محمدی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان ایلام شامگاه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام گفت: شهرستان ملکشاهی به علت دارا بودن پوشش گیاهی مناسب و وجود رودخانه‌های دائمی و فصلی از مناطق مهم زیستگاه گونه‌های نادر گیاهی و جانوری است
وی افزود: رد پا، سرگین، مشاهده مستقیم یا تصویر ثبت شده نشان دهنده این است کدام منطقه زیستگاه پلنگ است
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی استان ایلام بیان کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست ملکشاهی دوربین تله‌ای در این منطقه نصب کرده و پس از چندین روز نخستین تصویر از پلنگ ایرانی توسط محیط بان مهدی مامی به ثبت رسیده است.

بيشتر
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»