.
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
فراخوان و اطلاعیه ها
  • کد خبر: 973aed1
  • آگهی مزایده
  • 1398/4/1 شنبه2019-06-22T14:55:31+04:30.
  • اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام به استناد مجوز نامه شماره 24/51 وکمیسیون ماده (2) مورخ 8/3/98 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ایلام در نظر دارد تعداد یکد ستگاه خودرو وانت دو کابین پیکاب مدل 1385 واژگون شده درسیل و همچنین یکدستگاه خود رو مدل  پراید 1383از طریق مزایده عمومی بفروش برساند، متقاضیان  می توانند جهت بازدید از تاریخ 1/4/98 لغایت 12/4/98 از ساعت(45/7 الی 30/15) به آدرس ایلام-جاده ایلام- سرابله نرسیده به تونل آزادی سر پرستی منطقه حفاظت شده شهید فتح اللهی مراجعه و جهت ثبت نام به سامانه تدارکاتی الکترونیکی دولت اقدام  نموده و پس از ثبت نام در سامانه اصل مدارک به دبیر خانه اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام تحویل و رسید دریافت نمایند. لازم به ذکر است تمام شرایط شرکت در مزایده در سامانه  تدارکاتی الکترونیکی موجود می باشد موجودمی باشد در صورت هرگونه سوال با آقای احسانی فر مدیر اداره امور مالی اداره کل حفاظت محیط زیست به شماره تماس 09188432873   و تلفن 0843222286 تماس حاصل نمایند.
    اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام

    نسخه قابل چاپ