تاریخچه
1391/12/22 سه‌شنبه اداره روابط عمومی و رسانه
شرح وظایف:

۱. انجام هماهنگی‌ هاي لازم براي برگزاري همایشها، آیین‌ ها و اطلاع رسانی‌ در سطح‌ استان در زمینه‌ فعالیت‌ هایی‌ نظیر هفته‌ محیط‌ زیست‌، هفته‌ دولت‌ و ...

۲. تهیه‌ پیوست‌ رسانه‌ اي براي برنامه‌ هاي اداره کل‌ و استفاده از تمامی‌ ابزارهاي ارتباطی‌ براي استفاده بهینه‌ از رسانه‌ هاي گروهی‌ براي اطلاع رسانی‌ مطلوب در سطح‌ جامعه‌.

۳. تهیه‌ بانک‌ اطلاعاتی‌ به‌ منظور مستندسازي و ایجاد آرشیو فعالیت‌ ها به‌ صورت صوتی‌- تصویري و مکتوب و انتشار کتب‌ و مجلات در راستاي اهداف زیست‌ محیطی‌.

۴. مدیریت‌ ارتباطات مردمی‌ اداره کل‌ در راستاي اجراي طرح تکریم‌ مردم و کارکنان و بررسی‌ دیدگاه ها و سنجش‌ افکار مخاطبان زیست‌ محیطی‌ در خصوص عملکرد اداره کل‌ استان.

۵. انجام همکاري هاي لازم با شوراي هماهنگی‌ تبلیغات استان.

 ٦. تهیه‌ تقویم‌ فرهنگی‌ مناسبت‌ ها جهت‌ تسریع‌ و تسهیل‌ در انجام امور مربوطه.‌

٧. همکاري با دبیرخانه‌ شوراي هماهنگی‌ تبلیغات استان به‌ منظور اجراي سیاستهاي مربوطه‌.

۸. ساماندهی‌ و مدیریت‌ اخبار و رویدادهاي اداره کل‌ با انجام اقداماتی‌ نظیر درج اخبار در سایت‌، اعزام خبرنگاران به‌ مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌، برگزاري نشست‌ هاي خبري ترجیحاً در صدا و سیما، تهیه‌ و ارایه‌ بریده جراید روزانه‌ ها به‌ مسئولین‌
ذیربط‌.

٩. انجام هماهنگی‌ هاي لازم جهت‌ پخش‌ برنامه‌ هاي زیست‌ محیطی‌ از رسانه‌ هاي گروهی‌ از جمله‌ صدا و سیما.

 ١٠. به‌ روز رسانی‌ پورتال اداره کل‌ و تامین‌ محتواي آن در سایت‌ سازمان.

 ۱۱. نظارت و اجراي طرح هاي حفاظت‌ فیزیکی‌ در مورد اماکن‌، اموال، تاسیسات، اشیا و اموال خاص، جلسات و مراسم‌ ها

 ١٢. اقدامات لازم و مرتبط‌ با پدافند غیرعامل.

‌ ١٣. برگزاري دوره هاي آموزشی‌ با توجه‌ به‌ نیاز هر یک‌ از متصدیان مشاغل‌ حساس.

١٤. انجام سایر امور مربوط که‌ از سوي طرف مدیرکل‌ استان ارجاع می‌ شود.
1
شعار سال 1402 «مهار تورم، رشد تولید»